LIST ŻELAZNY

 

List żelazny pozwala na uczestniczenie w sprawie karnej bez obawy, że zostanie się aresztowanym. Ma on jednak swoje ograniczenia

Kto i kiedy może starać się o list żelazny ?

O list żelazny może starać się tylko oskarżony lub podejrzany, który przebywa za granicą. Musi on złożyć oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy.

Gdzie składa się wniosek o wydanie listu żelaznego ?

Wniosek należy złożyć korespondencyjne albo za pośrednictwem adwokata we właściwym miejscowo Sądzie Okręgowym.

Od listu żelaznego w zasadzie nie ma opłat, ale Sąd może uzależnić wydanie listu żelaznego od złożenia poręczenia majątkowego (czyli zwykle kaucji pieniężnej). zażalenie.

Jakie obowiązki i prawa daje list żelazny ?

List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:

  1. będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - także na wezwanie prokuratora,
  2. nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,
  3. nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

UWAGA ! W razie nie usprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków listu żelaznego, właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego. W razie odwołania listu żelaznego traci się kaucję.

O czym należy pamiętać ?

Oprócz przestrzegania warunków listu żelaznego należy jeszcze pamiętać o jednej prozaicznej rzeczy. Przy przekraczaniu granicy Polski należy mieć przy sobie list żelazny (czyli po prostu odpis postanowienia sądu), a najlepiej powiadomić wcześniej służby graniczne o planowanej dacie swego powrotu. Inaczej można się narazić na niepotrzebne długotrwałe kontrole.