Porady prawne dla osób zamieszkałych za granicą

 

Serwis www.e-adwokat.eu zawiera informacje prawne mogące służyć wszystkim, którzy na stałe mieszkają poza Polską, ale potrzebują pomocy prawnej w związku ze sprawami dotyczącymi ich związków z Polską, w szczególności:

 

W ostatnich latach wielu Polaków wyjechało (głównie w celach zarobkowych) za granicę. Zdarza się że niektórzy z nich otrzymują informacje od rodziny lub znajomych z Polski o tym, że na ich adres zameldowania poczta próbowała doręczyć jakiś list urzędowy lub też, że szukała ich policja. Jak sprawdzić czy nie jest się poszukiwanym przez Policję lub czy ktoś nie jest ścigany listem gończym ? Do kogo się zwrócić o pomoc ?

ustalenie stanu sprawy karnej

Często polskie sądu lub urzędy domagają się przedstawienia polskich odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, zgonu lub małżeństwa). Co zrobić, jeżeli urodzenie, zgon lub małżeństwo miały miejsce za granicą ? W takim przypadku należy umiejscowić zagraniczny akt stanu cywilnego w Polsce.

transkrypcja

Polska jest krajem o szybko rozwijającej się gospodarce. Członkiem Unii Europejskiem oraz NATO. Co raz więcej osób na świecie rozważa osiedlenie się w Polsce i podjęcie w tym kraju pracy. Jakie warunki trzeba spełnić ? Gdzie się zwrócić ?


legalizacja pobytu