Nowa ustawa o cudzoziemcach przyjęta przez Sejm

 

8 listopada 2013 r. Sejm przyjął nową ustawę o cudzoziemcach, która ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy. Nowe regulacje wprowadzają ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz pragnących zalegalizować pobyt. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego będzie mogła przebywać i pracować w Polsce na podstawie jednego zezwolenia - na pobyt czasowy i pracę.

Ponadto do najważniejszych zmian należą m.in.

  • wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców,
  • zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia.

Cudzoziemiec będzie mógł złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy podczas swojego legalnego pobytu w dogodnym dla siebie momencie. W świetle obecnych przepisów z takim wnioskiem należy wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt.

Nowe rozwiązania zaproponowano cudzoziemcom studiującym na polskich uczelniach - pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na 1 rok i 3 miesiące, a kontynuującym studia na kolejnym roku - na okres do 2 lat, nie zaś jak do tej pory - na rok.

Istotną nowością jest przyznanie jednego zezwolenia - jednocześnie na pobyt oraz na pracę. Procedura legalizacji pobytu cudzoziemców rozpoczynających w Polsce pracę zostanie skrócona i usprawniona - wydawane obecnie dwa dokumenty zastąpione zostaną jednym. Cudzoziemiec przebywający w Polsce w celu wykonywania pracy będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę w ramach jednej procedury. Obecnie o zezwolenie na pracę musi występować pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca w Polsce. Dopiero po uzyskaniu takiego pozwolenia, cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt. Projekt ustawy nie przewidują jednak rezygnacji z procedury wydawania zezwoleń na pracę.

Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Obejmuje wszystkie sprawy związane z pobytem cudzoziemców w Polsce. Dostosowuje również polskie przepisy prawa do regulacji unijnych. Planowany na 1 stycznia 2014 r. termin wejścia w życie nowych przepisów został przesunięty - nowa ustawa o cudzoziemcach obowiązywać będzie od 1 maja 2014 r.