Możliwość sprawdzenia swojego zadłużenia – jego poziomu i tytułu czy osoby wierzyciela

 

Najprostszym sposobem na uzyskanie informacji na temat własnego zadłużenia jest zwrócenie się bezpośrednio do wierzyciela, który powinien udostępnić nam wszelkie informacje. Problematyczna jest jednak sytuacja, gdy na przykład długów jest bardzo wiele i nie wiemy już dokładnie ile, jak dużych i u kogo. W takiej sytuacji mamy kilka możliwych rozwiązań.

Biura informacji Gospodarczej

Przede wszystkim warto sprawdzić czy nie figurujemy w którymś z biur informacji gospodarczej. Obecnie w Polsce działają:

  1. InfoMonitor,
  2. Krajowy Rejestr Długów,
  3. Rejestr Dłużników ERIF,
  4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Pobranie informacji o sobie samym raz na 6 miesięcy jest bezpłatne. Istnieje także możliwość uzyskiwania raportu częściej. Koszt różni się w zależności od biura.

Aby uzyskać potrzebne informacje możemy skontaktować się z wybranym biurem za pośrednictwem poczty, jednak szybsze i wygodniejsze jest skorzystanie ze strony internetowej biura, gdzie po utworzeniu konta otrzymamy raport online.

Biuro Informacji Kredytowej

Jeżeli chcemy sprawdzić zadłużenie związane z kredytem, kartą, czy pożyczką bankową możemy skorzystać także z Biura Informacji Kredytowej. Podobnie jak przy biurach informacji gospodarczej, możemy zalogować się przez stronę i uzyskać informacje o sobie.

Dług w sądzie

Jeżeli wierzyciel skieruje sprawę do sądu, to dłużnik zostanie o tym poinformowany – otrzyma on odpis pozwu lub nakaz zapłaty i będzie miął prawo wglądu do akt sprawy.

Jeżeli pierwsze pismo w sprawie zostało wysłane pocztą ale nikt go nie odebrał, pismo co do zasady zostanie doręczone za pośrednictwem komornika. W konsekwencji sytuacje, w których postępowanie toczy się bez wiedzy pozwanego powinny być rzadkością.

Zdarzają się sytuacje, w których wiemy, że toczy się przeciwko nam postępowanie ale nie wiemy w jakim sądzie i jaka jest jego sygnatura. Możemy spróbować zadzwonić do Biura Obsługi Interesantów, gdzie pracownik poinformuje nas, czy w danym sadzie toczy się przeciwko nam jakaś sprawa.

Co do zasadny sądem właściwym dla sprawy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego (przepisy dotyczące właściwości miejscowej regulują art. 27 – art. 46 kpc).

Komornik

Podobnie jak w przypadku sprawy sądowej – o wszczęciu postępowania egzekucyjnego zawiadomi nas komornik, wysyłając list z oznaczeniem sygnatury sprawy (będzie to sygnatura komornicza, inna niż ta sądowa).

Jeśli zgubimy sygnaturę wystarczy zadzwonić, wysłać list lub udać się do odpowiedniego komornika, który powinien udzielić nam wszelkich informacji (choć może wcześniej zażądać dokumentu tożsamości). W praktyce, jeżeli komornik podejmie wobec nas czynności – zajmie konto czy wynagrodzenie – nasz bank i pracodawca będą dysponowali danymi komornika, co umożliwi nam dostęp do sprawy i ewentualnie podjęcie działań.